Alkuvuoden aikana perustettiin enemmän yrityksiä kuin samaan aikaan edellisvuonna. Asiasta kertoi Suomen Uusyrityskeskukset ry, jonka avulla perustettiin tammi-maaliskuussa yli 2000 uutta yritystä. Määrä on 9 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Yrittäjäksi ryhtymisen kasvua selittävät muun muassa lievästi lisääntynyt luottamus talouteen, kasvussa olevat sukupolvenvaihdostarpeet, sivutoimiyrittäjyyden kasvu sekä nuorten into perustaa yrityksiä erityisesti yliopisto- ja ammattikorkeakoulupaikkakunnilla.

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Tsupari pitää myönteisenä asiana myös sitä, että alueelliset uusyrityskeskukset raportoivat lisääntyneistä yrityskaupoista.

– Omistajanvaihdos saattaa usein olla yritystoiminnalle ja sen kehittämiselle piristysruiske, mikä lähettää yrityksen kasvu-uralle, Tsupari toteaa.

Eniten uusia yrityksiä perustettiin palvelualalle. Toiseksi suosituin ala oli kauppa ja kolmantena teollisuus. Starttiraha- ja jatkostarttirahalausuntoja annettiin 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Finnveran rahoituslausuntoja asiakkaiden ideoista annettiin yhteensä 259 kappaletta.

Työttömien osuus Uusyrityskeskuksen asiakkaista nousi hieman. Työttömiä yrityksen perustajia oli 26 prosenttia. Neljänneksellä Uusyrityskeskusten asiakkaista oli yliopisto- tai korkeakoulutason koulutus.

Yrittäjäksi ryhtyneistä lähes puolet oli ikäjakaumaltaan 25–39 vuotta. Nuoria, alle 25–vuotiaita asiakkaita oli 11 prosenttia. Naisia oli lähes puolet, yhteensä 47 prosenttia.

Uusyrityskeskusten neuvonnan kautta syntyneet yritykset ovat keskimääräistä selvästi elinvoimaisempia, sillä kahden vuoden kuluttua perustamisesta 90 prosenttia yrityksistä on vielä toiminnassa ja viiden vuoden kuluttua 80 prosenttia. Vain alle 4 prosenttia aloittaneista yrittäjistä lopettaa toimintansa konkurssin vuoksi viiden ensimmäisen vuoden kuluessa.

Suomessa on 32 uusyrityskeskusta, ja verkosto toimii lähes 200 kunnan alueella.

www.uusyrityskeskus.fi