Yrittäjyys Suomessa

Yritykset ovat tärkeä yhteiskunnan perusta. Ne luovat uutta toimintaa, uutta työtä ja takaavat siten yhteiskuntamme hyvinvoinnin.

Yrittäjyys

Kun on palava halu toteuttaa unelmansa ja luoda uutta, yrittäjyys on varteenotettava vaihtoehto. Jos lisäksi uskoo ideaansa ja on valmis työskentelemään sen eteen, oma yritys on hyvä tapa turvata työnsä. Suomi tarvitsee huomattavan määrän uusia yrityksiä.

Lisäksi tulevina vuosina kymmenet tuhannet nykyiset tulevat jäämään eläkkeelle, ja he tarvitsevat yrityksilleen jatkajia. Nuoria yrittäjiä siis tarvitaan.

Yrittäminen on vahva vaihtoehto

Yritykset ovat tärkeä yhteiskunnan perusta. Ne luovat uutta toimintaa, uutta työtä ja takaavat siten yhteiskuntamme hyvinvoinnin. Tulevina vuosina kolmasosalla yrityksissä on sukupolvenvaihdos edessä. Yrityksiä syntyy näillä näkymin vähemmän kuin entisiä poistuu ja nuoria yrittäjiä tarvitaan kipeästi.

Yrittämistä pidetään kilpailun takia hankalana ja epävarmana työnä. Todellisuudessa yritys ei enää vain kilpaile muiden yritysten kanssa, vaan tarvitsee niitä yhteistyökumppaneiksi. Yritykset verkottuvat: tuotteita hankitaan eri yrityksiltä ja siksi ne tarvitsevat toisiaan. Yrittämisellä voi myös vaurastua.

Ideaa ja asennetta

Tärkeintä yrittäjälle on hyvä liikeidea ja oikea asenne. Jotta yritys menestyisi, yrittäjän pitää panostaa omaan osaamiseensa, uskoa ideaansa ja saada muutkin uskomaan. Tarvitaan tarmokkuutta ja intoa jatkuvaan kehittymiseen. Samaa sisäistä yrittävyyttä tarvitaan kaikilla työpaikoilla.

Yrittäjän pitää olla moniosaaja: selkeä visio, oman vahvuuden löytäminen, tahto menestyä ja kaupallinen perusosaaminen ovat välttämättömiä. Yritysmuotoja on monia, ja joka tarkoitukseen löytyy varmasti sopivin. Yrittäjä ei ole yksin perustamassa liiketoimeaan, vaan apua on saatavissa useilta tahoilta.

  Alkaisinko yrittäjäksi?

  Yrittäjyys ei ole ainoastaan oman yrityksen perustamista, sen hoitamista ja kehittämistä, vaan yrittäjyyttä tarvitaan myös opiskelussa, työnhaussa ja myös työssä toisen palveluksessa. Työelämässä arvostetaan samoja ominaisuuksia, joita yrittäjissäkin on.

  Yrittäjyys on nimittäin:

  • oikeaa asennetta
  • päättäväisyyttä
  • motivaatiota
  • halua oppia uutta
  • kykyä tehdä asioita oikein
  • kykyä tehdä oikeita asioita
  • omatoimisuutta.