Syyskuun viidentenä päivänä vietettävästä Yrittäjän Päivästä aktivoidaan koulujen ja oppilaitosten teemapäivää. Tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta yritystoimintaan ja esitellä yrittäjyyttä uravaihtoehtona. Peruskouluja, lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia kannustetaan tarjoamaan nuorelle tietoa ja omia kokemuksia yrittäjyydestä.

– Vuosittain vietettävä Yrittäjän Päivä tarjoaa hyvän mahdollisuuden tuoda esille yrittäjyyden merkitystä kouluissa ja oppilaitoksissa. Yrittäjyyden ja yritystoiminnan käsittelemiseksi on tarjolla useita toimintamalleja, joista nuoret saavat omaa tuntumaa aihepiiriin, kertoo Taloudellisen Tiedotustoimiston koulupalvelun päällikkö Markku Tenkamaa.

Yrittäjyysteemaa voi käsitellä esimerkiksi aamunavauksissa, oppilaiden yrityskäynneillä tai kutsumalla paikallisia yrittäjiä puhumaan nuorille. Lohjalla järjestetään Yrittäjän Päivänä Business-rastit-tapahtuma, jossa paikalliset yritykset esittäytyvät nuorille rastipisteissä. Tapahtuma tarjoaa nuorille tilaisuuden tavata oikeita yrittäjiä aidossa työympäristössä. Yrittäjyyttä voidaan esitellä niin oppilaille kuin heidän opettajilleen ja vanhemmilleen.

– Yrittäjyys sopii hyvin jokaisen oppiaineen opetukseen. Yrittäjyys kehittää vastuuntuntoa ja antaa sosiaalisia valmiuksia. Samalla oppilaiden taloudellinen ja yhteiskunnallinen ymmärrys lisääntyy. Yrittäjyyteen perehtyminen antaa nuorille virikkeitä, joita he tarvitsevat ammattiuraansa suunnitellessaan ja myöhemmin työelämässä, toteaa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kehityspäällikkö Olli Luukkainen.

– Vanhasen hallitus on luvannut laajentaa ja monipuolistaa yrittäjyyskasvatusta peruskouluissa ja lukioissa sekä lisätä yrittäjyystietouden ja yrittäjyysvalmiuksien opiskelumahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa, muistuttaa asiantuntija Pekka Ropponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta.

Yrittäjän Päivästä teemapäivää kouluille virittävässä yhteistyöverkostossa ovat mukana Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kerhokeskus – koulutyön tuki ry, Keskuskauppakamari, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Maa- ja metsä-taloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Nuori Yrittäjyys ry, Opetushallitus, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, opetusministeriö, Perheyritysten liitto, Suomen Kuntaliitto, Suomen 4H-liitto, Suomalaisen Työn Liitto, Suomen Yrittäjät, Taloudellinen Tiedotustoimisto, työ- ja elinkeinoministeriö ja Yksityisen Opetusalan Liitto.

Lisätietoja: Koulupalvelun päällikkö Markku Tenkamaa, Taloudellinen Tiedotustoimisto, puh. (09) 1315 1520, gsm 040 545 2199, sähköposti markku.tenkamaa(at)tat.fi.