Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä tiivistetään. Elinkeinoelämän keskusliitto EK kehittää 5. syyskuuta vietettävästä Suomalaisen Yrittäjän Päivästä teemapäivän oppilaitoksille. Tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta yritystoimintaan ja esitellä yrittämistä varteenotettavana ammattina.

– Vuosittain vietettävä Suomalaisen Yrittäjän Päivä tarjoaa hyvän mahdollisuuden esitellä yrittäjyyden merkitystä oppilaitoksissa hallitusohjelman mukaisesti, toteaa asiantuntija Pekka Ropponen EK:n PK-yksiköstä.

– Vanhasen hallituksen ohjelmassa luvataan laajentaa ja monipuolistaa yrittäjyyskasvatusta peruskouluissa ja lukioissa. Ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa lisätään yrittäjyystietouden ja yrittäjyysvalmiuksien opiskelu-mahdollisuuksia.

– Tavoitteena on yhdessä Taloudellisen Tiedotustoimiston kanssa, että hankkeeseen saadaan mukaan kaikentasoiset oppilaitokset peruskouluista korkeakouluihin. Yhteistyötä tehdään opetusviranomaisten, elinkeinoelämän muiden järjestöjen sekä suunnitteilla olevan työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Taloudellisella Tiedotustoimistolla on pitkä kokemus yritysten ja opetuslaitosten yhteistyöstä ja kouluvalmentajaverkosto, joka alueellisesti organisoi yrittäjyyteen tähtäävää nuorisotoimintaa.

Yrittäjän Päivänä aihetta on tarkoitus esitellä mm. aamunavauksin, paikallisten yrittäjien puheenvuoroin ja yrityskäynnein. Yrittäjäammateista kerrotaan sekä oppilaille että heidän vanhemmilleen. Esimerkiksi Lohjalla järjestetään jo tänään 5.9. Business-rastirata, jossa paikalliset yritykset esittäytyvät nuorille eri rastipisteissä. Nuoret tapaavat myös yrittäjiä aidossa työympäristössään työpaikoilla.

– Yrittäjyys sopi hyvin jokaisen oppiaineen opetukseen. Yrittäjyys kehittää vastuuntuntoa ja antaa sosiaalisia valmiuksia sen lisäksi, että oppilaiden taloudellinen ja yhteiskunnallinen tietomäärä kasvaa. Yrittäjyyden esitteleminen antaa nuorille valmiuksia, joita he tarvitsevat ammattiuraansa suunnitellessaan ja myöhemmin työelämässä, Ropponen toteaa.

Lisätietoja: Asiantuntija Pekka Ropponen, puh. (09) 4202 3304, 0500 507 913

Tiedotteet ja julkaisut osoitteessa www.ek.fi