Valtakunnallista Suomalaisen Yrittäjän Päivää vietettiin sunnuntaina Helsingissä jo kolmatta kertaa. Tilaisuuteen osallistui lähes 200 vaikuttajaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri sektoreilta. Juhlapuheen yrittäjäjuhlassa piti kauppa  ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja.

Yrittäjän asemasta Suomessa puhuivat TT:n työvaliokunnan jäsen, toimitusjohtaja Eero Kotkatsaari ja valmentaja Jari Sarasvuo, ja yrittäjän ikuisista arvoista puhui Arto Tuominen.

Kolmannen Suomalaisen Yrittäjän Päivän avasi Helsingin Yrittäjien puolesta toimitusjohtaja Riitta Antimäki, joka esitti pienyrittäjille nykyistä laajempaa keskinäistä yhteistyötä yritysosaamisen kasvattamiseksi.

”EU:n jäsenenä olemme kiinteä osa runsaan 300 miljoonan eurooppalaisen kuluttajan markkinoita. Suomalaisten yrittäjien perinteinen keskinäinen kilpailu ei johda kestävään menestykseen. Nyt on unohdettava piirikunnalliset kilpailut ja ponnistettava yhdessä Euroopan markkinoille. Meillä on useilla aloilla huippuyrityksiä, mutta kulutamme voimamme keskinäiseen kamppailuun kotimaamme pienillä markkinoilla. Yrittäjäjärjestöjen tulee uudistaa strategiansa ja ryhtyä tehokkaasti edistämään yrittäjien välistä yhteistyötä kansainvälisillä markkinoilla. Taitavasti verkostuneet pienyrittäjät muodostavat yhdessä kilpailukykyisen suuryrityksen. Näin luomme EU:n mittakaavassa menestyviä yrityksiä. Helsingin Yrittäjät voisi olla tässä aloitteentekijänä muihin elinkeinoelämän järjestöihin ja valtiovaltaan päin.”

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Riitta Antinmäki, puhelin 0500 311711.