Hotelli Kämpin peilisalissa, Pohjois‑Esplanadi 29, sunnuntaina 5.9.1999 klo 18.30 ‑ 20.30.

Musiikkia
Reetta‑Stiina Rannanmäki, sello  Itä‑Helsingin Musiikkiopisto

Yrittäjä on iuhlansa ansainnut
Riitta Antinmäki‑Vesterinen
varapuheenjohtaja, Helsingin Yrittäjät ry

Minkälainen yrittäjä pärjää 2000‑luvulla ?
Jari Sarasvuo, Trainers’ House Oy

Miten valtiovalta edistää yrittäjyyttä 2000-luvulla ?
Kauppa‑ ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja

Perheyrittäjänä Suomessa
Toimitusjohtaja Eero Kotkatsaari
Työvaliokunnan jäsen,
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto

Yrittäjyyden ikuiset arvot
Arto Tuominen
puheenjohtaja, Helsingin Yrittäjät ry

Musiikkia
Touché-kvartetti, Sibelius-Akatemia

Cocktails

Järjestää: Helsingin Yrittäjät, Itä-Helsingin Yrittäjäjaos

***

Erkki Tuomioja Suomalaisen yrittäjän päivänä 5.9.1999

Puhereferaatti

Jos Suomen menestyksen avaintekijät pitäisi kiteyttää kolmeen sanaan, ne olisivat osaaminen, yrittäminen ja yhteistyö.

Osaamisen perustana on hyvä perusopetusjärjestelmä. Ilman sitä ei olisi ollut mahdollista niin nopeassa ajassa ja laman oloissa nostaa TK-panostusta maailman huipputasoa edustavaan kolmeen prosenttiin BKT:stä.

Osaamista ja TK-panosta ei tarvita vain suuryrityksissä tai teollisuudessa, hallituksen pyrkimyksenä on laajentaa TK-panostusta myös PK-yrityksissä sekä palvelualoilla.

Yrittäminen on Suomen hyvinvoinnin ja paranevan työllisyyden avaintekijä. Siksi yrittämiselle suotuisan toimintaympäristön luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen eri tavoin on hallitusohjelman kantava teema. Vaikka yrittämiselle on tuskin koskaan ollut Suomessa niin hyvät olosuhteet kuin tänään, on edelleen tehtävä yhdessä työtä yrittämisen kehittämiseksi.

Siksi sen ohella mitä jo on tehty ja työn alla on, ollaan hallitusohjelman mukaisesti myös käynnistämässä erillinen uusi KTM:n tekemä yrittäjyysprojekti.

Yhteistyö on kolmas Suomen menestyksen voimasana. Vahvoihin järjestyneisiin työmarkkinajärjestöihin perustunut sopimusyhteiskunta on osoittanut merkityksensä niin makrotalouden vakauden luojana, kuin myös työelämän välttämättömien mikrouudistusten edistäjänä. Seuraava tärkeä näytön paikka ovat tuponeuvottelut. Niissä epäonnistuminen voisi EMU-oloissa johtaa todella ikäviin seurauksiin. Yhteistyön ja sopimisen yhteiskunnassa tulee myös järjestäytyneiden yrittäjien panos aikaisempaa paremmin saada käytetyksi yhteisen menestyksen hyväksi.

Erkki Tuomioja