Helsingin yliopisto ilahdutti 50 000 suomalaista

Vuoden 2010 kalenteriin on hyväksytty runsaasti uusia nimipäiviä. Suomalaisen almanakan nimilista kasvaa 39 nimellä ja suomenruotsalaisen 21 nimellä. Helsingin yliopisto on päättänyt ottaa kalentereihin myös uuden merkkipäivän, yrittäjän päivän.

Uusista nimistä löytyy uutta ja vanhaa. Viime aikoina ovat monet vanhat, perinteiset nimet tulleet uudelleen muotiin, ja siksi almanakkaan palautetaan esimerkiksi Fanni ja Hilda, Frans ja Hans, Luukas ja Sebastian. Suomenruotsalaiseen almanakkaan pääsevät takaisin mm. Aron ja Noah.

Valtaosa nimistä on kuitenkin sellaisia, joita ei ole ollut aikaisemmin kalentereissa. Uusista nimistä yleisimpiä ovat esimerkiksi Anette, Karita, Rosa, Sandra ja Max, jotka kaikki on annettu 1960-luvulta lähtien yli kahdelletuhannelle lapselle.

Nopeimpia nousijoita ovat tyttöjen uusissa nimissä Lumi, Minea, Nella ja Peppi ja poikien nimissä Lenni, Luukas, Max ja Sebastian, jotka kaikki on annettu tänäkin vuonna jo noin sadalle lapselle.

Kaikkiaan niillä nimillä, jotka nyt hyväksyttiin almanakkaan, on Suomessa noin 50 000 haltijaa. Uusien nimien nimipäivät ja perustelut nimien mukaantulolle esitellään vastikään ilmestyneessä Yliopiston almanakassa 2009.

Heillekin tulee oma nimipäivä: Karita Mattila, Mette Mannonen, Minea Blomqvist, Vanessa Kurri.

Uusia valintaperusteita

Nimipäiväuudistuksen arkkitehteinä ovat olleet emeritusprofessori Eero Kiviniemi, dosentti Minna Saarelma ja suomenruotsalaisella puolella professori Marianne Blomqvist.

– Suomalaisten nimivalinta on kääntynyt yksilöllisempään suuntaan, kertoo professori Kiviniemi. – Erilaisia nimiä on paljon entistä enemmän eivätkä eri nimiä saaneiden määrät enää nouse yhtä korkeiksi kuin ennen. Siksi almanakkaan pääsyn yleisyysrajaa on haluttu muuttaa.

Aiemmin suomenkieliseen nimipäivälistaan pääsyyn on vaadittu tuhatkunta nimenkantajaa. Nyt Kiviniemi ja Saarelma päätyivät siihen, että jos nimi on annettu ensimmäiseksi etunimeksi yli 500 lapselle, sitä harkitaan mukaan almanakkaan.

Eero Kiviniemi on huolehtinut almanakan nimilistoista 1970-luvulta alkaen. Tällä kertaa muutoksen valmistelussa on ollut mukana fil.tri Minna Saarelma, joka on vastikään nimitetty Helsingin yliopiston nimistöntutkimuksen dosentiksi. Hän tulee vuodesta 2010 jatkamaan professori Kiviniemen työtä suomenkielisen nimipäiväkalenterin ylläpidossa.

Minea suosituin

Ruotsinkielisten lasten lukumäärä on paljon pienempi kuin suomenkielisten, ja siksi ruotsalaiseen almanakkaan on erilaiset valintaperusteet. Professori Marianne Blomqvist kertoo, että mukaan on harkittu nimiä, joilla on vähintään 100-150 ruotsinkielistä kantajaa.

Helsingin yliopisto hankkii Väestörekisterikeskuksesta tiedot kaikista Suomessa annetuista nimistä ja jaottelee nimet mm. lapsen äidinkielen mukaan.

– Suosituimmat uusista suomenruotsalaisista nimistä ovat tyttöjen puolella Minea ja Vanessa ja poikien puolella Mark ja Nicolas, joista jokaisella on tuhatkunta kantajaa, kertoo Blomqvist. Hän on iloinen myös vanhan Noah-nimen mukaanpääsystä, sillä nimeä ei ole löytynyt maamme almanakoista 1700-luvun jälkeen.

Yrittäjän päivä

Uusien nimien ohella Helsingin yliopisto on päättänyt ottaa almanakkaan uuden merkkipäivän, yrittäjän päivän, vuosikerrasta 2010 alkaen. Sitä vietetään vuosittain syyskuun 5. päivänä.

Yrittäjän päivää on vietetty Suomessa yli kymmenen vuoden ajan, ja päivän vietto on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi.

– Olemme iloisia, että yrittäjän päivä on tulossa mukaan Suomen kalentereihin, kertoo Riitta Antinmäki, joka toimii Yrittäjäpatsassäätiön puheenjohtajana. – Neuvottelemme parhaillaan yrittäjän päivän saamiseksi merkkipäiväksi koko EU:n alueella.

– Yrittämisen merkitystä on pakko korostaa tässä maassa, toteaa kvestori Ilkka Hyvärinen Helsingin yliopistosta. Päätöksen päivän merkitsemisestä almanakkaan allekirjoitti rehtori Thomas Wilhelmsson.

Uudet nimet vuoden 2010 kalentereihin

Suomalaiset tyttöjen nimet: Anette, Fanni, Hilda, Jade, Jatta, Kaisla, Karita, Lumi, Maisa, Melina, Mette, Miisa, Mila, Minea, Minja, Nella, Ninni, Peppi, Riia, Rita, Rosa, Sandra, Siru, Tessa, Tinja

Suomalaiset poikien nimet: Erkka, Frans, Hans, Jasper, Jesper, Jiri, Justus, Lenni, Luukas, Max, Niki, Sebastian, Timi, Vertti

Suomenruotsalaiset tyttöjen nimet: Angela, Angelika, Angelina, Erin, Luna, Malena, Margita, Minea, Tilda, Tilde, Tindra, Vanessa, Vilma

Suomenruotsalaiset poikien nimet: Alec, Alvin, Aron, Liam, Mark, Nicolas, Noah, Vincent

(Luettelot Helsingin yliopisto)

Lisätietoja:
Professori Eero Kiviniemi, Helsingin yliopisto, puh. (09) 275 3689, matkapuh. 040 719 7519
Dosentti Minna Saarelma, matkapuh. 050 352 2068
Professori Marianne Blomqvist, Helsingin yliopisto, puh. (09) 633 850, matkapuh. 040 516 5459
Riitta Antinmäki, Yrittäjäpatsassäätiö, puh. 0500 311 711