Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 5.9.2007

Suomalaisen Työn Liiton jäsenyrityksissä arvioidaan, että eniten suomalaisia tuotteita ja palveluita arvostavat työssäkäyvät suomalaiset. Vähiten suomalaisia tuotteita ja palveluita arvostavat yritysten edustajien mielestä julkisista hankinnoista vastaavat. Heidän uskotaan arvostavan vähiten myös yrittäjiä ja yrittäjyyttä. Tiedot selviävät Avainlippu-alkuperämerkkiä myöntävän Suomalaisen Työn Liiton jäsenistölleen tekemästä kyselystä, jolla selvitettiin yritysväen näkemyksiä siitä, miten eri ryhmät suhtautuvat suomalaisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä yrittäjyyteen. Tulokset julkaistaan Suomalaisen Yrittäjän Päivänä 5.9.2007.

– Tuloksissa heijastuu se, että uuden hankintalain hallinta on puutteellista niin ostaja- kuin myyjäpuolella. Yrityksissä osaamisen puute näkyy useimmiten siinä, ettei osata tarjota sitä, mitä ostaja pyytää. Hankintoja tekevät taas eivät aina tunne tarpeeksi hyvin lain mahdollisuuksia tai suomalaista tarjontaa. Toimivan keskusteluyhteyden kehittäminen osapuolten välille olisi ensiarvoisen tärkeää, sanoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Lars Collin.

Noin 86 prosenttia vastaajista uskoo, että työssäkäyvät suomalaiset arvostavat suomalaisia tuotteita ja palveluita erittäin tai melko paljon. Sen sijaan vain 35 prosenttia sanoo samaa julkisista hankinnoista vastaavista, kun taas 42 prosenttia arvelee, että hankintavastaavat arvostavat suomalaista alkuperää melko tai erittäin vähän. Yli puolet yritysten edustajista arvioi, että yrittäjyyttä arvostavat eniten yritysten hankinnoista vastaavat (56 %) ja työssäkäyvät suomalaiset (erittäin paljon ja melko paljon yhteensä 54 %), kun taas vain 28 prosenttia uskoo samoin julkisista hankinnoista vastaavista.

Suomalaisen Työn Liiton verkkokyselyyn vastasi noin 300 liiton jäsenyritysten edustajaa. Näistä miehiä oli 60 prosenttia ja naisia 40 prosenttia. Enemmistö vastaajista oli yli 35-vuotiaita, ylimmän ja keskijohdon sekä markkinoinnin edustajia ja alle 50 henkilön yrityksistä, joista selvä enemmistö oli ollut toiminnassa yli 10 vuotta. Kaikkiaan Suomalaisen Työn Liittoon kuuluu noin 1100 Suomessa toimivaa yritystä.

Työn vaihtelevuus houkuttaa yrittäjäksi

Suomalaisen Työn Liiton kyselyssä pyydettiin myös antamaan vastaus siihen, mitkä seikat houkuttaisivat yrittäjäksi ryhtymiseen. Suosituimmaksi nousi työn mielenkiintoisuus ja vaihtelevuus (70 %), toiseksi se, että ansiot tulevat työn tuloksista (60 %) ja kolmanneksi se, että yrittäjä voi olla oman itsensä pomo (55 %).

Suomen Jobs and Societyn vuonna 2006 julkaistussa tutkimuksessa kärkeen nousi oman itsensä pomona oleminen, toiselle sijalle se, että yrittäjä voi määritellä itse omat työtehtävänsä ja kolmannelle mahdollisuus valita omat työajat. Kysymyksenasettelu oli sama kuin Suomalaisen Työn Liiton kyselyssä. Suomen Jobs and Societyn tutkimukseen vastasi yli 800 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista.

– Kun yrityksissä toimivat saavat sanoa, mitkä seikat houkuttaisivat yrittäjäksi ryhtymiseen, nousee ykköseksi työn mielenkiintoisuus ja vaihtelevuus, josta yrityksissä luonnollisesti on omaa kokemusta. Yrittäminen ei kaikesta päätellen olekaan pelkkää kovaa puurtamista, Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Sami Tuurna sanoo.

Yksityinen yritystoiminta on hyvinvoinnin moottori

Suomalaisen Työn Liiton kyselyyn vastanneista kaikkiaan 93 prosenttia yhtyy väittämään ”Vaikka julkisista palveluista muodostuva turvaverkko on tärkeä, yhteiskunnan hyvinvoinnin todellinen moottori ja ylläpitäjä on yksityinen yritystoiminta”. Elinkeinoelämän Valtuuskunnan tutkimuksessa (EVAn kansallinen arvo- ja asennetutkimus 2007) ainakin jokseenkin samaa mieltä oli yhteensä 52 prosenttia vastaajista.

– Liiton jäsenyritysten edustajien yrittäjyyteen liittyvät käsitykset ovat selvästi suomalaisten keskimääräistä suhtautumista myönteisempiä. Yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen painottaminen kaikille kansalaisille onkin erittäin tärkeää, arvioi Sami Tuurna.

Lisätiedot:

Tutkimuspäällikkö Sami Tuurna, Suomalaisen Työn Liitto, Puh. 09 6962 4348

Viestintäkoordinaattori Hanna Komulainen, Suomalaisen Työn Liitto, Puh. 040 558 2939