Team Finlandia tehdään yritysten hyväksi. Siksi hallinnollisesta organisoitumisvaiheesta pitää jo päästä käytännön tuloksiin.

Team Finland -verkoston toiminta on edennyt syksyn 2012 käynnistymisseminaarin jälkeen oikeaan suuntaan, mutta muutos ei vielä juurikaan näy yrityksille. Ne odottavat kansainvälistymispalveluilta uutta asiakaslähtöistä otetta ja kehitystä kohti yhden kontaktin palvelurajapintaa.

Yritykset ovat Team Finlandin asiakkaita, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies muistuttaa. Siksi jokaisen virkamiehen on syytä kysyä joka päivä itseltään, kuinka hän on tänään etsinyt tai kannustanut yrityksiä kansainvälistymään.

Jotta tuloksia saadaan, Team Finlandia tulee viedä eteenpäin julkisen sektorin ja yritysten entistä tiiviimpänä yhteistyönä. Tätä vasten EK pitää hyvänä, että valtio ei näe rooliaan enää yksinomaan palveluiden tarjoajana ja rahoittajana. Se on yhä useammin myös verkottava kumppani, joka edesauttaa yksityisellä sektorilla syntyneiden aloitteiden toteutumista. Business Team for Russia -hanke on tästä hyvä esimerkki. Siinä EK, Suomalais-venäläinen kauppakamari ja EastOffice yhdistävät resurssejaan ja vauhdittavat erityisesti pk-yritysten menestystä Venäjän markkinoilla.

ELY-keskuksilla näytön paikka

Kotimaan alueelliset Team Finland -verkostot aloittivat toimintansa tämän vuoden alussa. Koordinaattoreina toimivat pääosin ELY-keskusten kansainvälistymisasiantuntijat.

Pelkkä koordinaattorien nimeäminen ei ole kuitenkaan vielä selkiyttänyt sirpaleista työnjakoa. Se edellyttäisi yhteistä alueellista tahtotilaa ja määrätietoisia käytännön uudistuksia. Tätäkään ei tule tehdä pelkkänä viranomaistyönä, irrallaan yrityksistä.

EK esittää vahvaa alueellista ohjausta, joka suuntaisi valtiolliset, kunnalliset ja yksityiset tahot toimimaan samaan suuntaan. Paikallisten yritysten vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen on varmistettava tälläkin tasolla.

Huolena panostukset pk-yrityksiin

Kansainvälistymisen vauhdittaminen edellyttää riittävää ja oikein suunnattua resursointia. Tätä on arvioitava aina suhteessa Suomen kilpailijamaiden vastaaviin järjestelmiin.

Juuri nyt pitäisi panostaa uusien kasvumahdollisuuksien löytämiseen ja hyödyntämiseen. Kuitenkin pk-yrityksille tarkoitetut kansainvälistymispanokset niukkenevat kaiken aikaa, kun tarve päinvastoin kasvaa.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Simo Karetie, EK, puh. 040 837 5431
Asiantuntija Outi Ervasti, EK, puh. 040 721 2131