Stiftelsen för företagarstatyn

Den riksomfattande Finländska Företagarens Dag firades redan för nionde gången på måndagen i Helsingfors. Statsmaktens hälsning framfördes vid huvudfesten i Riksdagen av talmannen Paavo Lipponen.

Talet till den finländska företagaren hölls av minister Aatos Erkko och Finlands Företagares styrelseordförande, kommerseråd Eero Lehti. Vid huvudfesten deltog nästan 300 framstående representanter för näringslivet, politiken och kulturen.

Vid huvudfesten för den Finländska Företagarens Dag offentliggjordes resultaten från den internationella konsttävlingen som startades för ett år sedan. Syftet med tävlingen var att till torgområdet vid Kampens nya centrum anskaffa ett konstverk som beskriver företagandet.

Till tävlingen lämnades totalt sju förslag, av vilka tävlingsjuryn utsåg konstnär Eva Löfdahls förslag till vinnare.

Utöver vinnaren deltog i konsttävlingen även konstnärerna Lauri Astala, Kari Caven, Helena Hietanen, Pekka Kauhanen samt Petteri Nisunen och Tommi Grönlund tillsammans.

– Enligt juryn har det vinnande konstverket en tydlig form och hittar sin naturliga plats i stadsbilden. Konstverket beskriver företagandets roll i samhället samt bildande av nätverk inom näringslivet och näringslivets tillväxt även internationellt. Förslaget kompletterar naturligt helheten på torget och utgör där ett ståtligt landmärke och en träffpunkt, sade minister Jaakko Numminen då han presenterade det vinnande förslaget.

Avsikten är att konstverket ska avtäckas vid Finländska Företagarens Dag år 2006. Statyprojektets beskyddare är statsminister Matti Vanhanen och juryns ordförande är minister Jaakko Numminen.

Konsttävlingens regler, förslag, kritikerrådets protokoll och konstnär Eva Löfdahls bild och CV samt talen som hållits vid huvudfesten finns på stiftelsens webbplats www.yrittajanpaiva.fi, som öppnas klockan 16.00.

Ytterligare upplysningar: Ombudsman för Stiftelsen för Företagarstatyn, verkställande direktör Riitta Antinmäki, tel 0500 311 711.

Suomeksi