simolinna468Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Simolinna puhui 5.9. Kiasmassa järjestetyssä Yrittäjän päivänpäätapahtumassa Yrittäjyyden toimintaedellytyksistä ja kulttuurin merkityksestä voimavarana.

Mikko Simolinna kertoi, että Suomen Yrittäjien keväällä 2011 tekemän laajan jäsenkyselyn mukaan yrittäjät pitivät julkisen velan kasvun kuriin saamista toiseksi tärkeimpänä yhteiskunnallisena edunvalvontatavoitteena. Tärkein oli yrittämiseen ja työntekoon kannustava verotus.

– Tämä osoittaa sen, että me yrittäjät kannamme huolta sekä työstä ja työpaikoista, että yhteiskuntamme tilasta yleisemminkin. Jos yhteiskuntamme ei voi hyvin tai on murroksen keskellä, niin ei se ole helppo ympäristö yrittämisellekään, hän painotti.

– Jotta me yrittäjät pystyisimme vastaamaan yhteiskunnan taholta tuleviin odotuksiin, tulisi valtiovallan aina elinkeinoelämää koskevan lainvalmistelun ja päätöksenteon yhteydessä huomioida niiden vaikutus ei vain suurteollisuuden vaan myös meidän yrittäjien toimintaedellytyksiin.

Siltoja arvomaailmojen välille

Tämän vuoden Yrittäjän päivän teema oli yrittäjyys ja kulttuuri.

– Kulttuuri ja sivistys muodostavat vahvan kivijalan, jolle yhteiskuntamme toiminta ja arvomaailma rakentuu. Tässä ajassa, kun toinen toistaan järkyttävämmät uutiset luovat epävarmuutta ja ahdistusta, kasvaa kulttuurin ja sivistyksen merkitys henkisen hyvinvointimme tukijana entisestään.

– Olen yrittäjäjärjestön puheenjohtajan ominaisuudessani kiertänyt useissa yrittäjätilaisuuksissa ja pannut ilolla merkille, että lähes aina on näihin tilaisuuksiin sisältynyt kulttuuritapahtumia.

Simolinna iloitsi, että yrittäjäyhdistykset pystyvät kokoamaan toimintansa piiriin kansalaisia eri aateryhmistä ja yhdistämään ja rakentamaan siltoja eri arvomaailmojen välille.

– Siinä on yhdistyksillä tärkeä yhteiskunnallinen rooli, varsinkin kun elämme monikulttuurisessa maailmassa.

Lotta Tammelin
yrittajat.fi
toimitus@yrittajat.fi