NY Uskalla Yrittää - Alexander Stubb

Nuori Yrittäjyys ry:n kummi Alexander Stubb tutustumassa NY-yrittäjiin Vuosi yrittäjänä -ohjelman finaalissa huhtikuussa 2015. Kuva: Topias Saari.

Kuluneen alkuvuoden aikana yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ovat olleet monilla tavoin esillä. Ennen eduskuntavaaleja kaikki pääpuolueet esittivät vaaliohjelmissaan yrittäjyyden vahvistamista ja tänään julkaistu hallitusohjelma vuosille 2015–2019 asettaa tavoitteeksi koulutuksen ja työelämän välisen vuorovaikutuksen tiivistämisen.

Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyysohjelmissa koulutus ja työelämä yhdistyvät luontevasti, kun koululaiset ja opiskelijat pääsevät harjoittelemaan työelämätaitoja osana koulujen opetusta. NY-ohjelmat tuovat myös yrittäjät ja muut liike-elämän edustajat kouluihin ja lähentävät koulun ja ympäröivän yhteiskunnan suhteita.

Esimerkiksi NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa tänä vuonna yli 4 000 yläkoululaista, lukiolaista ja ammattiin opiskelevaa nuorta on perustanut lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Harjoitusyrityksen pyörittäminen opettaa nuorelle yrittäjyys- ja työelämätaitoja käytännön tekemisen kautta.

Työelämän ja koulutuksen välisten suhteiden tiivistämisen lisäksi uudessa hallitusohjelmassa peräänkuulutetaan alueellisesti kattavasta koulutuksesta huolehtimista, oppimistapojen laajentamista ja digitaalisten oppimisympäristöjen lisäämistä. Nuori Yrittäjyys laajentaa perinteisiä oppimistapoja tarjoamalla tekemällä oppimiseen perustuvia opinto-ohjelmia, joissa lasten ja nuorten ideat ja luovuus ovat etusijalla ja opettaja toimii luennoitsijan sijaan enemmän ohjaajan roolissa. Yhteistyössä Microsoftin kanssa panostamme myös ohjelmoinnin opettamiseen sekä opettajille että oppilaille ja täydennämme ohjelmiamme niitä hyvin tukevilla verkko-oppimisympäristöillä.

Lisäksi olemme vahvasti valtakunnallinen toimija. Yrittäjyyskasvatuksen opinto-ohjelmamme ovat saatavilla kaikille Suomen kouluille Hangosta Inariin ja Vaasasta Ilomantsiin – myös ruotsiksi. Koulutamme kaikki halukkaat opettajat maksutta yhteistyössä YES-verkoston alueellisten toimijoiden kanssa.

Nuori Yrittäjyys on myös osallistunut aktiivisesti perusopetuksen opetussuunnitelmien kehittämiseen ja olemme rakentaneet NY-toimintaa vahvistamaan yhä paremmin koulutuksen tulevaisuuden tavoitteita. Kuten uudessa hallitusohjelmassa sanotaan, “Suomen talous ja työllisyys kyetään kääntämään kasvuun vain yrittäjyyden ja työn tekemisen kautta”. Nuori Yrittäjyys vaikuttaa konkreettisilla teoilla siihen, että tämän päivän nuoret ovat valmiita tekemään töitä ja perustamaan yrityksiä Suomeen muutaman vuoden kuluttua.

Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu myös, että julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa syvennetään ja nuorten elämänhallintaa ja työllistämistä tuetaan. Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnan tuloksena nuoren elämänhallinnan taidot paranevat, nuoren aktiivinen ja rohkea oman tulevaisuuden rakentamiseen vahvistuu ja nuori työllistyy. Lue lisää Nuori Yrittäjyys ry:n vaikuttavyyskyselystä.

Hallitusohjelma on ladattavissa Keskustan sivuilta.