YES-verkosto etsii uusia vapaaehtoisia yrittäjiä ja työelämän edustajia toimimaan kouluissa YES Kummeina.

YES Kummi tuo tietoa työelämästä koulujen arkeen ja toimii esikuvana nuorille työn tekijänä ja oman alansa ammattilaisena.

– Työelämäyhteistyö on koululle älyttömän tärkeää, kuten TAT:in tuore Kun koulu loppuu -tutkimuskin osoittaa. Sen mukaan esimerkiksi lukiolaisista 60 % kaipaa lisää työelämätietoa. YES Kummien ansiosta nuoret tutustuvat lähiympäristönsä yrityksiin ja työn tekijöihin ja saavat roolimalleja työelämään, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

YES Kummi voi olla yrittäjä tai kuka tahansa työelämässä toimiva henkilö, joka tahtoo antaa aikaansa lapsille ja nuorille. YES Kummi voi myös toimia pitempiaikaisessa koulu-yritysyhteistyössä
koulun kanssa ja luoda uusia toimintamalleja.

YES Kummit toimivat oman aikataulunsa puitteissa ja voivat itse päättää millaista yhteistyötä tahtovat tehdä. YES Kummit voivat esimerkiksi kutsua oppilaita yritysvierailuille, kertoa oman uratarinansa koululla, toimia asiantuntijoina NY-ohjelmissa, antaa vinkkejä työnhakuun.

Koulu-yritysyhteistyö on tärkeää paitsi kouluille, myös elinkeinoelämälle ja alueen elinvoimaisuudelle.

– Yhteistyön kautta me työelämässä olevat näemme, mitä osaamista nykynuorilla on – ja mitä heiltä ehkä puuttuu? YES Kummit voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja tuoda opetukseen työelämän näkökulmaa, Lehtonen sanoo.

YES Kummiksi voi rekisteröityä kuka tahansa YES Kummipalvelussa osoittessa yeskummit.fi. Neuvoja ja tukea koulu-yritysyhteistyöhön antavat paikalliset YES-aluetoimijat.

Lisätiedot:

YES Kummiportaali: yeskummit.fi
YES Kummeista löydät tietoa myös osoittessa yes-keskus.fi/palvelut/yes-kummit2
YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen, 045 357 2716, sanna@yes-keskus.fi

 

yes_kummit_logo2

 

YES – Intohimona yrittäjyyskasvatus!
YES on yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on opetushenkilöstöä tukemalla vahvistaa lasten ja nuorten elämässä tarvittavien valmiuksien ja taitojen oppimista ja luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria.YES-palveluja ovat opettajien valmennukset, yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, koulu-yritysyhteistyö sekä Nuori Yrittäjyys ry:n aluepalvelut. YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen. YES toimii ympäri Suomen 17 alueellisen YES:in kautta, joita koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Valtakunnallisen YES ry:n jäseniä ovat Suomen Yrittäjät, Taloudellinen tiedotustoimisto, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, OAJ, Perheyritysten liitto sekä MTK.