Suomen talouselämän vaikuttajat -hankkeessa kirjoitetaan elämäkertoja julkisen tunnustuksen saaneista talouselämän vaikuttajista. Kolmas osajulkaisu sisältää kaikkien maanviljelysneuvoksen arvonimen saaneiden elämäkerrat. Kokoelma kattaa 279 pienoiselämäkertaa. Kokoelma on kaikkien vapaasti luettavissa osoitteessa www.finlit.fi/talousvaikuttajat 20.5. alkaen.

Maanviljelysneuvosten elämäkerrat antavat uutta tietoa suomalaisen maatalouden kehityksestä ja siihen vaikuttaneista ihmisistä. Suuri osa artikkeleiden kohdehenkilöistä sijoittuu itsenäisyyden aikaan. 1800-luvulta on mukana kolmekymmentä yhdeksän elämäkertaa, jotka käsittelevät aikansa tunnettuja kartanon omistajia ja teollisuuden harjoittajia, kuten Edvard Björkenheim ja Johannes Cygnaeus. Itsenäisen Suomen vaikuttajat ovat olleet mukana kaikissa maatalouden toimintamuodoissa meijeritoiminnasta elintarviketeollisuuteen ja osuustoimintaan. Mukana ovat mm. Maataloushallituksen ylijohtaja Uuno Brander, Pellervolainen osuustoiminnan vaikuttaja Viljami Kalliokoski ja Varjolan tilan emäntä Marja Kallio. Maantieteellisesti julkaisu kuvaa maataloutta lähes Suomen joka kolkassa. Julkaisu antaa tietoa myös maatalouden alan opetuksen kehityksestä ihan sen alkuhetkistä lähtien.

Suomen talouselämän vaikuttajista kirjoitetaan kaikkiaan yli kahdentuhannen pienoiselämäkerran kokoelma. Hankkeesta vastaavat Suomen taloushistoriallinen yhdistys ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Päätoimittaja on taloushistorian professori Ilkka Nummela Jyväskylän yliopistosta. Artikkelien kirjoittajina ovat taloushistorian tutkijat eri puolelta Suomea.

Suomen talouselämän vaikuttajat on tarkoitettu lukemistoksi suurelle yleisölle, julkiselle sanalle ja alan tutkijoille. Aikaisemmin on julkaistu verkossa elämäkerrat kaikista Ruotsin ja Venäjän vallan ajan vaikuttajista, sekä itsenäisyyden ajan vuorineuvoksista. Verkossa on 20.5. lähtien vapaasti luettavissa jo lähes 800 pienoiselämäkertaa.

Uusi elämäkertakokoelma julkistetaan 20.5. maatalousseminaarissa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa. Seminaarissa puhuvat päätoimittaja Ilkka Nummelan lisäksi VTM Riitta Mäkinen, dos. Touko Perko ja FT Heli Valtonen.

Suomen talouselämän vaikuttajat
Studia Biographica 8
URN: NBN:fi-fe20051414
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010
Saatavissa: www.finlit.fi/talousvaikuttajat

Lisätietoa:
Päätoimittaja Ilkka Nummela p. 014 260 1257, Nummela(at)campus.jyu.fi
Toimitussihteeri Tuomas Möttönen, Tuomas.Mottonen(at)jyu.fi