Yrittäjyysilmapuntari paljastaa, mitä yrittäjyydestä ajatellaan. Peräti kolmannes suomalaisista pitää itsenäisenä yrittäjänä toimimista houkuttelevana uravaihtoehtona. Yrittäjyydessä kiehtovat vapaus tehdä niin kuin haluaa, itsenäisyys ja hyvät ansaintamahdollisuudet. Samalla mielikuvilla arvioiden yrittäjyys saa vahvan kannatuksen kansalaisilta: yli 80 prosentin mielestä yrittäjyys on asia, jota Suomessa tulisi edistää. Lisäksi kaksi viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että Suomessa on hyvä toimia yrittäjänä. Tiedot käyvät ilmi Yrittäjän Päivä -säätiön Taloustutkimuksella teettämästä Yrittäjyysilmapuntarista.

Yrittäjyydessä arveluttavat eniten taloudellinen riski ja epäonnistumisen pelko, jotka mainittiin 40 prosentissa vastauksista. Aikapulan ja jaksamisen mainitsee yrittäjyyden kielteisimmäksi seikaksi neljännes vastaajista.

Yrittäjän Päivä -säätiö on selvittänyt jo kymmenen vuoden ajan suomalaisten yrittäjyysasenteita. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 1085 suomalaista, ja sitä painotettiin koko väestöä vastaavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

Syyskuun 5. päivänä vietettiin Yrittäjän päivää. Päivän vietosta vastaa Yrittäjän Päivä -säätiö, jossa ovat edustettuina Elinkeinoelämän keskusliitto EK, K-kauppiasliitto, Keskuskauppakamari, MTK ja Suomen Yrittäjät.

Yrittäjyysilmapuntari-tutkimus (pdf)

Lisätietoja:
yrittäjäneuvos Riitta Antinmäki, Yrittäjän Päivä -säätiö, p. 0500 311 711
asiantuntija Pekka Ropponen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, p. 0500 507 913
toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät, p. 050 336 0015