Valtakunnallista Suomalaisen Yrittäjän Päivää vietetään lauantaina Helsingissä jo toista kertaa. Tilaisuuteen osallistuu lähes 200 suomalaista vaikuttajaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri sektoreilta. Juhlapuheen pitää kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki. Puheen suomalaiselle yrittäjälle pitävät TT:n PK-valtuuskunnan puheenjohtaja Jalo Paananen, toimitusjohtaja Arto Tuominen ja varatoimitusjohtaja Matti Luukko. Tilaisuuden järjestää Helsingin Yrittäjät Ry. Yrittäjät esittävät, että Suomalaisen Yrittäjän Päivästä tulisi virallinen liputuspäivä.

Helsingin Yrittäjien varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Riitta Antinmäki on huolissaan tosiasiallisesta työvoimapulasta jo monilla pienyrittäjyyden toimialoilla. Työvoimapula voi olla vakava este hyvin alkaneen nousukauden jatkumiselle Suomessa. Erikoisesti pienet yritykset ovat aina nousun aikana menettäneet työntekijöitään suuryrityksille, jota eivät kuitenkaan lama-aikana pystyneet työllistämään väkeään yhtä joustavasti kuin pienyritykset.

Antinmäki esittää, että Helsingin Yrittäjät Ry kutsuu kokoon laajapohjaisen keskustelufoorumin selvittämään pienyrittäjien toimintaedellytysten turvaamista mm. työvoiman, verotuksen ja rahoituksen näkökulmasta. Samalla tulee keskustella mahdollisuudesta yhdistää lukuisat pienyrityksiä edustavat järjestöt yhdeksi valtakunnalliseksi yrittäjäliitoksi.