Tiedotepohjat

Näitä valmiita Word-pohjia voi käyttää Yrittäjän päivän tapahtumista tiedottamiseen. Tekstisisältöjä saa muuttaa tarpeiden mukaan, mutta asettelut ja muotoilut on suositeltavaa pitää ennallaan, jotta yhtenäinen ilme säilyy. Järjestäjän omalle logolle on varattu paikka.

Lomakepohja yhdistyksille

  • Kutsu Yrittäjän päivän juhlaan sekä ohjelmarunko.

Lomakepohja yrityksille

  • Tiedote avoimista ovista.

Lomakepohja kauppaliikkeille

  • Kutsu asiakkaasi tutustumaan tuotteisiin ja esimerkiksi asiakasetuihin.