Vuoropuhelua

vuoropuhelua-web1. Selvitys ideasta

1.1. Lähtökohta teoksen suunnitelmalle

Tätä teosluonnosta suunnitellessani ja tehdessäni on yrittäjyyden arvostus mielessäni kiteytynyt kahteen yrittäjyyden luonteeseen: yrittäjyys heijastaa ympäristöään (sitä yhteiskuntaa ja sen arvoja jossa yritystoiminta tapahtuu), sekä toisaalta yritystoiminta on kommunikaatiota, vuoropuhelua ja yhteistyötä yhteiskunnan ja ihmisten kanssa. Teoksen lähtökohtana on reflektoida yrittäjyyden arvostusta näistä kahdesta perspektiivistä (ympäristönsä heijastamisesta, sekä kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta).

Tämän lisäksi olen alunperin halunnut lähteä teoksen suunnittelussa liikkeelle kolmesta teoksen sijoittamiseen liittyvästä periaatteesta:

a) teoksen tulisi olla ”ympäristöllinen” (ei veistosmainen ja tilasta suhteellisen riippumaton objekti, vaan tilan kanssa kommunikoiva ja tilaan ja sen osaksi levittäytyvä teos),

b) teoksen tulisi esteettisesti kommunikoida sijoitusympäristönsä kanssa (sopia esteettisesti ympäristöönsä ja reflektoida ympäristöään),

c) teoksen tulisi myös mahdollistaa ohikulkijan osallistumaan teokseen (teos ei saisi olla vain passiivisesti ja esteettisesti omaksuttava tai tarkasteltava objekti).

vuoropuhelua-web21.2. Teoksen idea

Teoksen idea on visualisoitu kuva-animaatioihin. Teos koostuu neljästä pystyssä olevasta akustisesta teräs-paraboloidiantennista (kukin halkaisijaltaan 5 metriä), sekä niiden edessä olevista kivisistä korokkeista. Teos sijoittuu symmetrisesti alueen kiveyksessä valmiiksi olevan ison ympyrän sisään, ja ympyrä toimii samalla teoksen eräänlaisena piirinä.

Paraboloidiantennit muodostavat pareittain (vastakkaiset antennit) akustisesti rajatun tilan siten, että paraboloidiantennien akustisissa polttopisteissä olevat ihmiset voivat kommunikoida usean kymmenen metrin päähän keskenään puheäänen voimakkuudella. Kussakin paraboloidiantennissa on koveralla puolella kolme pientä, polttopisteeseen suunnattua, suorapintaista ja kiillotettua peiliä (halkaisija 35 senttiä), joiden avulla kokija voi asettautua akustiseen polttopisteeseen, kun kokija näkee kasvonsa jokaisen peilin keskipisteessä, hän on asettunut polttopisteeseen. Vastakkain olevat antenniparit ovat 55 metrin päässä toisistaan ja sijoittuvat sijoitusalueella olevan ympyrän kehän (halkaisija 62 metriä) mukaisesti lähelle sen piiriä.

Paraboloidipeilien kuperat puolet on kiillotettu siten, että ne heijastavat ympäristöään muuntuvalla tavalla ? kokijan liikkuessa teoksen ympärillä paraboloidipinnan antama heijastuskuva muuntuu. Kontrastina kuperalle puolelle, paraboloidipinta on koveralta puolelta pinnaltaan kiillotettu mutta karhea, jolloin se heijastaa ympäristöään ”sumeasti”, ja samalla vältytään lämpösäteilyä kokoavan linssin ilmiöstä (paraboloidi ei siten kehitä liiaksi lämpöä yhteen kohtaan). Sama pintavaikutelman kontrasti on myös koveran puolen karhean pinnan ja siinä olevien pienten, pyöreiden ja kiillotettujen peilien välillä.

Kunkin paraboloidiantennin edessä on kolmitasoinen kivinen koroke, jonka avulla eripituiset ihmiset voivat asettautua sopivasti paraboloidiantennin akustiseen polttopisteeseen. Korokkeet toimivat myös istuimena satunnaiselle ohikulkijalle.

2. Selvitys käytettävästä materiaalista ja toteuttamistavasta

Paraboloidipeilit

Akustiset paraboloidiantennit valmistetaan teräspajalla 10 mm:n haponkestävästä teräksestä muotoon pakottamalla ja hitsaamalla. Paraboloidipinnat kiillotetaan mekaanisesti kuperalta puolelta ja reunoiltaan (materiaalinäyte 2.), sekä hiekkapuhalletaan ja elektrolyysikiillotetaan koveralta puolelta (materiaalinäyte 1.).

Paraboloidipinnoissa olevat pienet suorapintaiset peilit tehdään samasta 10 mm:n haponkestävästä teräksestä ja kiillotetaan mekaanisesti (materiaalinäyte 2.) ? kiillotusaste pienissä peileissä tulee olemaan materiaalinäyte I:n pintaa kiiltävämpi ja suorempi, sekä siten paremmin heijastava.

Paraboloidiantennit hitsataan teräslevyihin, joista teos (kukin neljästä paraboloidiantennista) kiinnitetään alueen kiveyksen alle. Yksi teräksinen paraboloidipeili painaa noin 1,5 tonnia, mutta paino jakautuu muutamalle neliömetrille (paraboloidipeilin leveys maanpinnan leikkauskohdassa noin 3,8 metriä), joten annettu painorajoitus ei ylity. Teräsosia ympäröivä kiveys tehdään teräksisten paraboloidiantennien kiinnityslevyjen päälle siten, että kiveyksen kivet leikataan teräksen rajapintaa myötäileviksi, ja ladotaan paikalleen kuten ympäröivässä kiveyksessä ? aivan kuin pyöreän teräskalotin reuna olisi ”painettu” maanpinnan kiveykseen.

vuoropuhelua-web3

Kiviset korokkeet

Kiviset korokkeet valmistetaan joko samasta aluetta kattavasta punaisesta graniitista tai alueella käytetystä (esim. ympyrä) tumman harmaasta graniitista. Kiviset korokkeet ovat polttopintaisia, jolloin saadaan sama pintavaikutelma kuin alueen kiveyksessä, kuten myös pitävä pinta askeleelle. Korokkeet upotetaan kiveykseen. Korokkeita ympäröivä kiveys tehdään siten, että kiveyksen kivet leikataan korokkeen rajapintaa myötäileviksi, ja ladotaan paikalleen kuten ympäröivässä kiveyksessä.

Lauri Astala

>> Takaisin kilpailuteoksiin