Patsassäätiön yrittäjyyden luonnehdinta taideteokseksi

Yrittäjyyden juuret ovat syvällä kulttuuriyhteisöjen työnjaon historiassa. Ensimmäisiä yrittäjiä olivat kauppiaat. Ensimmäisiä teollisia yrittäjiä olivat saviastioiden polttouunien omistajat. Tulevaisuudessa kulttuuriyhteisöt perustuvat nykyistä hienojakoisempaan työnjakoon. Yrittäjyys verkostoituu monipuolisesti. Kukaan ei nykyisin, saati tulevaisuudessa, pysty enää hallitsemaan ja osaamaan kaikkia asioita yksin. Kulttuuriyhteisöjen olemus perustuu työnjakoon, jossa yrittäjyydellä on tärkeä asema.

Yritykset ovat ihmisten organisaatioita. Mitä pienemmästä yrityksestä on kysymys, sitä enemmän korostuvat yrittäjän persoonalliset piirteet. Talous ja siihen liittyvä yrittäjyys ovat ennen kaikkea käyttäytymistiedettä. Teknisillä tieteillä ja taloustiedolla on yrittäjyydessä tärkeä välinearvo.

Yrittäjä on seikkailija. Yrittäjään verrattuna palkansaaja on kuin turvalliseksi ja valmiiksi paketoidulla turistimatkalla. Yrittäjä hakee osaamisensa rajoja, ottaa riskejä ja oppii virheistään. Yrittäjien perusominaisuus on kyky sietää epävarmuutta – mutta myös kyky sietää menestystä. Jatkuvan aaltoliikkeen hallinta, uusien luovien ratkaisujen hakeminen, vapaus päättää omista asioistaan ja vastuullisuus ovat yrittäjyyden kantavia voimia.

Yrittäjyyttä kuvaa luovuus, peräänantamattomuus j a perinteiden kunnioittaminen. Kilpailuhenkisyys ja liike ovat yrittäjyyden tärkeimpiä ilmenemismuotoja. Yrittäjyys kokeilee aina rajojaan ja yrittää aina uudelleen vastoinkäymistenkin jälkeen. Yrittäjyys tiedostaa siihen liittyvän riskin. Taideteoksessa säätiön hallitus pitää tärkeänä, että yrittäjyys nojaisi vahvaan perustaa ja perinteeseen.

The essence of entrepreneurship

Description of entrepreneurship by the Monument foundation

The roots of entrepreneurship are deep in the history of the division of labour of cultural communities. The first entrepreneurs were merchants. The first industrial entrepreneurs were owners of pottery firing kilns. In the future, cultural communities will be based on a finer division of labour, and entrepreneurship will become thoroughly networked. In the future – or even in the present – no one can master and control everything by themselves. The essence of cultural communities is based on the division of labour, in which entrepreneurship holds a central position.

Enterprises are organisations of people. The smaller the enterprise, the stronger the role played by the personal qualities of the entrepreneur. Economics and the entrepreneurship associated with it are, above all, a form of behavioural science. The technical sciences and understanding economics are of vital importance to entrepreneurship.

An entrepreneur is an adventurer, whereas employees are like tourists on a safe all-inclusive tour. Entrepreneurs test their limits, take risks and learn from their mistakes. A basic quality of entrepreneurs is that they tolerate uncertainty – and also success. Managing ever-changing circumstances, seeking creative solutions, having the freedom to make your own decisions and accountability are the driving force of entrepreneurship.

Entrepreneurship is creative and steadfast and mindful of traditions. A go-getter approach and constant movement are the most important manifestations of entrepreneurship. Entrepreneurs always push their limits and never quit, despite hardship. Entrepreneurs understand the risk they are taking.

The Board of the foundation feels that the artwork should reflect the strong traditions and foundations of entrepreneurship.