Liike

Teoksen sisällöstä

liike-web1LIIKE (GAME ON MOVE ON) teoksessa Kampin torin taidekilpailun yrittäjyysteema on esitetty abstraktina tulkintana aiheesta. Yrittäjyyden olemusta teoksessa kuvaa liike ja muutos, aktiivisuus ja kokonaisuuden muodostuminen osista. Liike tulee teoksessa esiin valojen avulla, jotka ovat ohjelmoitavissa muuttamaan väriä ja liikkumaan; teoksen valot ikäänkuin muodostavat sen hengityksen ja pulssin, joka vaihtelee hitaasta ja levollisesta tihenevään. Torilla liikkuvien ihmisten aktiivisuus myös vaikuttaa valojen liikkeeseen tiettyinä ohjelmoituina ajanjaksoina. Ihmiset, jotka liikkuvat torilla voivat vaikuttaa liikkeellään teoksen valojen syttymiseen ja siten ihmisten liike torilla on osa teosta.

Teoksen valojen muuntuvuus tekee siitä aktiivisen suhteessa ympäröivään luonnon valoon, vaihtuvaan vuorokauden- ja vuodenaikaan. Tiettyinä valoisina vuorokauden aikoina teoksen valot eivät ole toiminnassa, ja silloin teoksen veistoksellinen, reliefimäinen rakenne torin kiveyksen pinnassa korostuu. Teoksen yksityiskohdat, jotka on upotettu kiveykseen, ovat merkkejä ihmisestä kivessä, viittauksena perinteisempään kuvanveistoon ja taidehistoriaan, ihmisen historiaan. Teoksen veistoksellinen rakenne koostuu pienistä osista, joista muodostuu suuri, verkostomaisesti elävä, kenttämäinen teos. Liike-teoksen yksittäiset elementit ovatkin kuin pelaajia torin kokoisella pelikentällä. Torin pyöreään muotoon sommiteltu valopisteiden kenttä viittaa myös maailmaan, maapalloon, avaruuteen ja ihmisiin maailmassa.

Liike-teos on luonteeltaan muuttuva; se näyttää erilaiselta vuorokauden ja vuoden eri aikoina, valossa ja pimeydessä. Teos elääkin eri tavoin mukana kaupunkilaisten arjessa ja juhlassa. Liike-teos muuntuu torin elämään sopeutuen siten, että sen valojen väri ja valojen liikkeen rytmi ohjelmoidaan erilaisiin tilanteisiin sopivaksi, esim. teos toimii kuin suuri kello muuttuen tasatunnein voimakkaan punaiseksi. Tähän voidaan myös yhdistää liikerakennuksen mainosscreenin värjäytyminen punaiseksi tasatunnein mainosten välissä korostamaan aikaa. Lisäksi eri vuodenaikoina teoksen väri voi muuttua kuvaamaan vuodenaikojen muutosta. Erityisiä juhlatilanteita, kuten konsertteja varten teoksen valojen kuviointi ja muuttuminen voidaan suunnitella erikseen.

Teoksen liittyminen Kampin toriin

Liike-ehdotus on väriä muuttavaksi ohjelmoitavista LED valoista ja veistoksellisista teräslasielementeistä koostuva ympäristötaideteos, joka levittäytyy Kampin torin alueelle. Liike-teoksen eri elementit sijaitsevat torin ympyrän muotoisen kivetyn kehän sisäpuolella ja liittyvät torin kiveyksen ruutukuvioon mukaillen sitä. Liike-teoksen eri elementit on sijoitettu torille upottaen ne kivien paikalle ruudukkoon. Siten teos liittyy kiinteästi torin materiaaleihin ja sopeutuu luontevasti torin yleiseen visuaaliseen ilmeeseen.

Teoksen liittymistä ympäristöönsä onkin korostettu hakemalla teokselle liittymäkohtia arkkitehtuurista; teoksen elementtien muodot, neliöt ja ympyrät sekä niiden mitat, ovat peräisin torin kiveyksen neliömuodoista ja ympäröivän arkkitehtuurin yksityiskohdista kuten uuden liikerakennuksen lasisen seinäpinnan ympyröistä. Samankokoisia ympyränmuotoisia teräselementtejä upotetaan etenkin liikekeskuksen pääsisäänkäynnin luona torin kiveykseen. Liike-teoksen tekstit/sanat kuten IHMINEN ja MAAILMA/GAME ON MOVE ON upotetaan kiveyksen suureen kehään kiertämään sitä paikoissa, joissa ihmiset pääosin tulevat torin alueelle.

Teoksen valot

liikeweb2Jokaista teoksen LED valoa (RGB/red green blue ledit/DMX-ohjaus) voidaan ohjelmoida muuttamaan väriä erikseen missä tahansa rytmissä ja värin sävyissä, mikä mahdollistaa todella monipuoliset variaation mahdollisuudet teoksen valojen toiminnan ohjelmoinnissa. Teoksen sähkönkulutus on vähäinen suhteessa teoksen laajaan kokoon. Liike-teos onkin kuin koko torin kokoinen suuri ohjelmoitava valaisin, jonka n. 150–200 LED-valaisinta kuluttavat energiaa yhteensä yhden n. 500 w valaisimen verran! LED lamppujen polttoikä on n. 60 000–100 000 h.

Teoksen säännöllisen tasatunteihin liittyvän rytmin lisäksi teos voidaan hiljaisempina aikoina kuten iltaisin ohjelmoida reagoimaan ihmisten liikkeeseen, jolloin kentän eri osien valot syttyvät toimimaan kun ihminen/ihmisiä liikkuu kentällä. Liikesensorit sijoitetaan torin valopylväisiin.

Esimerkkivalaisimina esityksessä on käytetty Louis Poulsenin katuun upotettavia LED-valoja, joiden rakenne ja ulkonäkö tulevat esille oheisista kuvista. Mikäli teos toteutetaan, muitakin valonlähteitä voidaan testata ja verrata valodemonstraatiossa. Myös valojen tehoa ja valovoimaa voidaan tuolloin arvioida.

Teoksen valojen ohjelmoinnista voidaan neuvotella yhdessä arkkitehdin ja tilaajien kanssa, jolloin tarkentuu milloin ja millä tavoin valoja käytetään. Tällöin taiteilija saa ikäänkuin raamit, joissa puitteissa hän suunnittelee valojen ohjelmoinnin ja niiden käytön, esim. hänen olisi hyvä tietää tarkemmin mitä erityistilanteita ohjelmoinnissa kannattaa ottaa huomioon.

Teoksen materiaalit

Valoisaan vuorokauden aikaan (esim. kesällä-päivällä) ja erityisissä tilanteissa kuten esim. toriaikaan Liike-teoksen valot eivät ole päällä. Päivänvalossa teoksen veistokselliset teräs/lasielementit ja kiveykseen upotettujen valojen teräsmateriaalit korostuvat. Ne muodostavat yhdessä torin kivipinnan eriväristen kivien ruudukon kanssa hienovaraista reliefimäistä mattapintaista ja kiiltävää pintarakennetta, joka myös elää valosta heijastaen ja kiiltäen päivänvalon osuessa elementtien kiiltäviin pintoihin. Teräselementit ja valot kehyksineen upotetaan kivien pinnan kanssa samaan tasoon, reliefimäisyys syntyy materiaalien kiiltävyyden ja mattapintaisuuden vaihtelusta.

Liike-teoksen veistokselliset osat sijoittuvat kiveykseen säännölliseen ruudukon rytmiin, mutta myös paikoittain rikkovat sitä. Tämä sommittelun yllätyksellisyys, luo myös mielenkiintoista pintaa torin muutoin säännönmukaiseen kiveykseen. Tietystä suunnasta katsottuna ruudukon rytmiin upotetuista teoksen osista muodostuu linjoja ja viivoja, jotka etenkin valaistuna näkyvät selvästi. Nämä säännölliset linjat rikkovat vapaasti sommitellut teoksen osat.

Liike-teoksen veistokselliset elementit, teräksiset ja lasiset tekstit, ruudut ja ympyränmuotoiset laatat ovat merkkejä, joita torilla liikkuja päivällä voi nähdä. Ne ovat merkkejä ja viestejä, jotka herättävät ihmisten kiinnostusta havainnoimaan torin ympäristöä.

Jatkotyöskentelyssä taiteilija tutkii tarkemmin kiveykseen upotettavien kappaleiden sijoitusta ja kokoa sekä määrää. Myös kappaleiden lopullinen materiaali määräytyy, kun kappaleiden kiinnittyminen ja upottaminen kiveykseen on testattu. Myös teoksessa käytettävien valaisimien muoto ja lopullinen koko (onko valaisin upotettu kiveen ympyränmuotoisen rst-renkaan avulla vain onko se kiinnitetty neliönmuotoiseen rst-laattaan, joka korvaa kiven) vaikuttavat siihen, millaisia muut torin pintaan upotettavat kappaleet muodoltaan ovat.

Vaihtoehtoisesti teoksen veistoksellisten elementtien rst/teräs/lasimateriaalin tilalle voidaan ajatella, että tekstit ja ympyrät sekä neliöt on valettu pronssista, jolloin myös valaisimen kehän, reunuksen rst-materiaali korvattaisiin pronssirenkaalla tai ?laatalla. Kiiltävyyttä kiveyksen mattapintaan voidaan tällöin tuoda joidenkin kivilaattojen kiillottamisella, jolloin kiven pinnan elävyyttä voitaisiin hienovaraisesti lisätä ja torin pintaan voitaisiin luoda valoon reagoivaa heijastuspintaa. Mikäli torin kiveystä voidaan osittain työstää teoksen kannalta, voidaan myös esim. teoksen tekstejä kaivertaa suoraan kiveen.

Teoksen kaikki kiveykseen upotettavat kappaleet ja kiveykseen mahdollisesti tehtävät muutokset sekä teoksen valaisimet suunnitellaan materiaaleiltaan ja visuaaliselta ilmeeltään yhteensopiviksi ja torin ilmeeseen ja muihin materiaaleihin luontevasti sopiviksi. Tässä teoksen veistoksellisten kappaleiden ja niiden liittymisen kiveykseen sekä kivien käsittelyn mahdollisessa jatkokehittelyssä taiteilijan olisi hyvä voida tehdä yhteistyötä alueen suunnitelleen arkkitehdin kanssa, koska teos liittyy hyvin kiinteästi torin muihin materiaaleihin.

Teoksen tekniikka

Liike-teoksen valojärjestelmä koostuu noin 150–200 kpl dmx?ohjatusta LED?valaisimesta, ohjaustietokoneesta ja noin 16 kpl liikeilmaisimesta (2–3 kpl jokaisessa valopylväässä kentän kehän sisäpuolella).

Valaisimina käytetään ulkokäyttöön sopivia dmx-väylän kautta ohjattavia valaisimia kuten esim. valaisinvalmistaja Louis Poulsenin ulkotilaan suunniteltuja, maahan upotettavia LED valaisimia. Dmx?väylän käyttö mahdollistaa suhteellisen yksinkertaisen kaapeloinnin ja väylän yleisyydestä johtuen siihen on saatavilla varaosia ja muita komponentteja hyvin pitkälle tulevaisuuteen

Ohjaustietokoneena käytetään tavanomaista räkkiasennettavaa teollisuus-pc:tä, joka seuraa torin tapahtumia liikeilmaisimien antamien signaalien kautta ja näiden sekä muiden taitelijan haluamien ohjausparametrien mukaan säätää torikivetykseen asennettujen valaisimien kirkkautta ja väriä sekä rytmiä. Järjestelmän ohjelmisto ja muu materiaali suunnitellaan siten, että sen siirtäminen tulevaisuudessa mahdollisesti muunlaiseen ohjaustietokoneeseen ­tai järjestelmään on mahdollisimman helppoa.

Liikeilmaisimina käytetään hälytinjärjestelmissä luotettavaksi peruskomponentiksi osoittautunutta passiivista infrapunaliiketunnistinta (pir). Ilmaisimia on saatavissa ulkokäyttöön sopivina vandalismin kestävinä versioina useilta eri valmistajilta. Liikeilmaisimet asennetaan torialuetta ympäröiviin valaisinpylväisiin noin kolmen metrin korkeuteen ja ne kohdistetaan taiteilijan valitsemille vyöhykkeille, joilla liikkuvien ihmisten määrää ja toimintaa halutaan seurata ja käyttää teoksen ohjaustietona.

Järjestelmän ohjaustietokone ja valaisimien virtalähteet voidaan sijoittaa johonkin olemassaolevaan tekniseen tilaan. Suunnittelussa on tällöin huomioitava, että liikeilmaisimien ja valaisinten kaapelit pitää tuoda kyseiseen tilaan. Laitteiden tilantarve on varsin vähäinen.

Järjestelmä kokonaisuudessaan koostuu teollisuus ja valaistuskäytössä luotettaviksi

havaituista ja suhteellisen yksinkertaisista komponenteista, joten sen odotettavissa oleva huoltotarve on hyvin vähäinen. Järjestelmän vandalismille altteimmat osat ovat liikeilmaisimet, mutta niiden luonteesta johtuen ne voidaan sijoittaa niin ylös että niiden vahingoittaminen on hyvin vaikeaa. Liikeilmaisimien laajasta käytöstä hälytysjärjestelmissä seuraa myös, että niitä on saatavissa sellaisina malleina, joissa ilkivallan mahdollisuus on huomioitu.

liike-web3

Teoksen huolto ja sähkönkulutus

Teoksen LED-valojen käyttöikä on huomattavan pitkä, n. 60 000–100 000 h, jolloin valaisimien polttimoita/piirilevyjä joudutaan vaihtamaan hyvin harvoin. Niiden varsinainen huoltoväli voi olla 6–10 vuotta. Teoksen valojen vuosittainen huolto käsittää siten valaisimien toiminnan tarkistuksen ja mahdollisten vioittuneiden valojen vaihdon.

Teoksen sähkönkulutus on hyvin vähäinen, yksi valonlähde kuluttaa n. 3–5 W, riippuen valaisimen koosta ja siitä kuinka monta yksittäistä LEDiä siihen on asennettu. Teoksessa LED-valoja on n. 150–200 kpl, joista osa on pienempiä valoja ja osa suurempia. Kuitenkin voidaan arvioida, että teoksen sähkön kulutus on n. 500–1000 W.

Talviaikaan teoksen valot pysyvät näkyvissä, mikäli jokainen valaisin lämmitetään katulämmityksen avulla. Tästä myös muodostuu pistemäinen kuvioaihe muuten lumiseen torin kenttään, mikä voi olla myös visuaalisesti kiinnostava ilmiö esim. lumen sataessa. Myös kiveyksen ympyränmuotoinen kehä voidaan pitää näkyvissä talvella lämmittämällä se katulämmityksen avulla.

Torin puhtaanapidon ja lumenpoiston vuoksi kaikki teoksen elementit on upotettu kiveyksen tasoon, jolloin niiden päältä voidaan ajaa. Olisi kuitenkin hyvä suunnitella tarkemmin torin kunnossapitoa ja teoksen huoltokysymyksiä yhdessä Helsingin kaupungin rakennusviraston katuosaston kanssa.

Helena Hietanen

>> Takaisin kilpailuteoksiin