Kulmio

kulmio-web3Taideteos muodostuu kolmesta torikannen puhkaisevasta kiiltävästä kummusta jotka tuntuvat olevan osa suurempaa, pääosin piiloon jäänyttä kokonaisuutta. Haponkestävästä teräksestä valmistettujen kumpujen muodostama teos sijoittuu tärkeimpien torinäkymien risteyskohtaan ja luo suurten rakennusmassojen ympäröimälle toriaukiolle pienimittakaavaisen ja identiteetiltään voimakkaan paikan. Taideteos luo lisäjännitteen torin jäsentelyn muodostamaan keskihakuiseen sommitelmaan ja sijoittuu samalla visuaaliselle veistosakselille Kampin torilta Paasikiven patsaan ja Ratsastajapatsaan kautta Kiasmaan.

Taideteoksen staattisuus luo rauhoittavan vastapainon torialueen ihmisvilinälle. Pysähtyneisyyden rikkoo teosta ympäröivää liikettä, rakennuksia ja taivasta heijastavat teräspinnat. Teosta liikkeessä tarkasteltaessa sen osien muuttuva suhde toisiinsa yhdessä heijastusten muutosten kanssa synnyttää voimakkaan sisäisen dynamiikan. Pehmeä muotokieli ja suurimittakaavainen ympäristö tekevät sinänsä monumentaalisesta taideteoksesta inhimillisen ja helposti lähestyttävän. Tarkoituksena on, myös kirjaimellisesti, laskea taideteos jalustalta ihmisten joukkoon. Teos kestää niin sisällöllisesti kuin fyysisestikin ohikulkijoiden satunnaiset päähänpistot: sen päällä kävelemisen, istumisen tai rullalautailun. Viimeksi mainittua käyttöä hillinnee riittävästi tapa jolla teos liittyy toriaukion pintakiveykseen.

Teoksen luonne muuttuu radikaalisti sää? ja valaistusolosuhteiden mukaan. Päiväsaikaan sen taivasta heijastavan pinnan kirkkaus on suoraan verrannollinen ilman kirkkauteen. Yöllä teos valaistaan tavaratalon katolle tai torin valopylväisiin sijoitetuilla kapeakiilaisilla kohdevalaisimilla.

Ehdotus lähestyy kilpailun aiheena olevaa yrittäjyyttä yhteiskuntaa ylläpitävänä mutta suurelta osin näkymättömänä voimana. Median huomion keskittyessä muutamiin suuriin tai muuten menestyviin yrityksiin suurin osa taloutemme perustan luovista pienistä ja keskisuurista yrityksistä jatkaa arkista toimintaansa ilman että tiedämme niistä kovinkaan paljon. Tässä mielessä yhdeksi taideteoksen keskeiseksi teemaksi muodostuukin se mikä ei näy ? pinnan alla piilevät voimavarat.

kulmio-web1

Toteutus

Teoksen kolme kuperaa teräsmuotoa valmistetaan 8 mm haponkestävästä teräslevystä. Teräslevy muokataan hydraulisilla puristimilla vaiheittain muotoonsa. Muokkaaminen aloitetaan irrallisina osina ja lopullinen muotoon puristaminen tehdään vasta, kun koko muoto on hitsattu kasaan. Seuraava, aikaa vievin työvaihe on hitsaussaumojen hiominen ja koko muodon ulkopinnan kiillotus.

Teoksen kolme osaa kuljetaan Kampin kauppatorille erikoiskuljetuksina ja asennetaan paikalleen nosturin avulla. Torikiveykseen jätetään (tai leikataan, mikäli kiveys on jo ehditty asentaa paikalleen) ympyrän muotoinen pintabetoniin asti ulottuva aukko, joka on halkaisijaltaan kymmenen senttiä teoksen helman halkaisijaa suurempi. Pintabetonin päälle lasketaan teräsarina, johon itse muoto kiinnitetään. Arina pitää muodon jäykkänä ja jakaa sen painon niin laajalle alueelle, että pysytään kilpailuasiakirjoissa esitettyjen painorajoitusten puitteissa.

Kun itse teräsmuoto on asennettu paikalleen, sen ympärille asennetaan haponkestävästä teräksestä valmistettu sadevesikouru joka yhdistetään torialueen sadevedenpoistojärjestelmään. Lopuksi asennetaan paikalleen tukirakenne, jonka varaan ladotaan nupukivistä aukon reunus, jonka alle muoto häviää. Tällä asennusratkaisulla on pyritty myös siihen, etteivät torin pinnan kaadot aiheuttaisi ongelmia.

Esitetyt teoksen asennukseen liittyvät tekniset ratkaisut ovat luonnosmaisia. Toteutusvaiheessa sopivimmista ratkaisuista päätetään yhdessä teoksen valmistajan sekä alueen arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja rakennusurakoitsijan kanssa.

Mikäli mahdollista, teosta varten tarvittavat kolme aukkoa ja sadevedenpoistoon liittyvät järjestelyt olisi järkevä tehdä jo torin muiden kivitöiden yhteydessä. Jos teoksen asennustyöt lykkääntyvät torin käyttöönottoa myöhempään, aukot voi väliaikaisesti täyttää esimerkiksi torikiveyksen väreihin sointuvalla kivirouheella tms.

Normaalin puhdistamisen lisäksi taideteos ei vaadi säännöllistä huoltoa.

kulmio-web2

Tommi Grönlund
Petteri Nisunen

>> Takaisin kilpailuteoksiin