Kilpailuohjelma

Yrittäjäpatsassäätiö 17.11.2004

Yrittäjäpatsasäätiön taidekilpailu 2004

Yrittäjäpatsassäätiön julistamassa kutsukilpailussa

1. Kilpailun tarkoituksena on hankkia toteuttamiseen tähtääviä taideteosluonnoksia yrittäjyyden arvostusta  kuvaavasta taideteoksesta, jonka sijoituspaikkana tulee olemaan Kampin alueen keskellä oleva tori (asemapiirros paikasta).

Liitteinä kuvaukset :

  • mitä teoksen halutaan ilmentävän
  • mitä vaatimuksia ympäröivä tila ja miljöö asettavat teokselle

2. Tullakseen kilpailussa huomioonotetuksi tulee kilpailuehdotukseen sisältyä seuraava aineisto:

a) Luonnos ideasta ja sijoittumisesta ympäristön kokonaisuuteen.

b)Pienoismalli ehdotuksesta kestävästä materiaalista mittakaavassa 1 : 20. Ehdotus voidaan pienoismallin sijasta kuvata myös muulla taiteilijan valitsemalla tavalla.

c) Kirjallinen selvitys ideasta, käytettävästä materiaalista ja toteuttamistavasta.

d) Alustava kustannusarvio, jossa on eriteltyinä kaikki kustannukset mahdolliset ylläpitokustannukset mukaan lukien. Teoksen toteuttamiseen on tarkoitus varata
300 000,- euroa.

Kilpailija voi liittää mukaan ehdotustaan selventävää muuta aineistoa.

Kilpailija voi jättää kilpailuun useampia ehdotuksia.

3. Yrittäjäpatsassäätiö ei sitoudu toteuttamaan teosta kilpailuehdotusten perusteella.

4. Kilpailuehdotukset on varustettava nimimerkillä.

Mukaan on liitettävä kaksi samalla nimimerkillä varustettua, suljettua kirjekuorta. Ensimmäisen kirjekuoren tulee sisältää tekijän nimi, osoite ja puhelinnumero.

Toisessa kirjekuoressa tulee olla lisämerkintä “SELVITYS” ja sen tulee sisältää pakollisiksi määritellyt selvitykset sekä mahdolliset lisäselvitykset.

5. Kilpailuun on kutsuttu seuraavat taiteilijat:

ulkomaiset
Anish Kapoor
Eva Löfdahl

kotimaiset
Lauri Astala
Kari Cavén
Helena Hietanen
PekkaKauhanen
Petteri Nisunen ja Tommi Grönlund yhdessä

6. Kullekin kohdassa viisi mainitulle taiteilijalle tai taiteiijaryhmälle, joka määräaikaan mennessä jättää kilpailuehdot täyttävän ehdotuksen, suoritetaan osallistumispalkkiona  5000,- euroa..

7. Kilpailuehdotukset jäävät taiteilijan omistukseen ja tekijänoikeudet säilyvät tekijällä.

8. Kilpailun arvostelulautakunnan muodostavat:

Jaakko Numminen, ministeri puheenjohtajana
Aatos Erkko, ministeri
Erkki Heikkinen, viestintäjohtaja
Esa Härmälä, puheenjohtaja
Maarit Koivisto, hallituksen pueenjohtaja
Johannes Koroma, yrittäjä
Pekka Korpinen, apulaiskaupunginjohtaja
Eero Lehti, hallituksen puheenjohtaja

Taiteilijajäsenet
Anna-Kaisa Ant-Wuorinen
Maaretta Jaukkari
Juhani Pallasmaa

Sihteeri
Riitta Antinmäki, Yrittäjäpatsassäätiö,
Mikonkatu 17 A 00100 Helsinki, puh.0500-31171,
09-61244140

Tekninen sihteeri
Jorma Aro

Välityshenkilö
Sari Nokkanen, Suomen Kuvanveistäjäliitto,
Eteläranta 12 00130 Helsinki, puh. 6216339

9. Arvostelulautakunta varaa oikeuden konsultoida asiantuntijoiden kanssa teoksen toteuttamisesta.

10. Arvostelulautakunnan jäsenten ja kilpailjoiden väliset neuvottelut kilpailuun liittyvistä kysymyksistä on kielletty.

Arvostelulautakunnan toiminta on arvostelun aikana salainen.

Kilpailutöitä ei saa näyttää sivullisille, ennenkuin kilpailun tulos on julistettu.

11. Lisätietoja kilpailua koskevista kysymyksistä on saatavissa lähettämällä pyynnöt välityshenkilö Sari Nokkaselle Suomen Kuvaveistäjäliittoon kirjeitse tai sähköpostilla vimeistään 14.1.2005 mennessä. Niihin vastataan 31.1.2005 mennessä. Arvostelulautakunta vastaa kysymyksiin ja toimittaa vastaukset kaikkien kilpailuun osallistuvien tiedoksi.

12. Kilpailuaika päättyy perjantaina 28.2.2005  klo 16.00, jolloin kilpailuehdotusten on oltava perillä. Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan Mikonkatu 17 A ala-aulassa klo 13-16.

13. Kilpailun tulosten ratkettua asetetaan kilpailutyöt näytteille Kampin uudessa keskuksessa viikolla 36 ja 37.

Näyttelyn päätyttyä on kilpailuehdotukset noudettava pois kahden viikon sisällä tai annettava ohjeet palauttamsesta. Noutamatta jääneet ehdotukset tuhotaan.

Tämä kilpailuohjelma on tarkastettu Suomen Kuvanveistäjäliitossa.