Yrittäjän päivän historia

Valtakunnallista Yrittäjän päivää on vietetty vuosittain syyskuun 5. päivänä vuodesta 1997 alkaen. Vuonna 2006 Narinkkatorilla paljastettiin Yrittäjäpatsas. Tutustu Yrittäjäpatsaan  mielenkiintoiseen historiaan!

Yrittäjän päivän päätapahtuman vastuullinen järjestäjä on Yrittäjän Päivä -säätiö (ent. Yrittäjäpatsassäätiö). Säätiön taustavoimina on laajasti Suomen elinkeinoelämää ja yrittäjätahoja. Sen puheenjohtaja on toimitusjohtaja Riitta Antinmäki. Säätiön anomuksesta 5.9.2010 on merkitty almanakkaan viralliseksi merkkipäiväksi.

Yrittäjäpatsas Kampin Narinkkatorilla Helsingissä.
Yrittäjäpatsas Kampin Narinkkatorilla Helsingissä.

Miten Yrittäjän päivä sai alkunsa vuonna 1997

Vuosina 1995–1996 lamakauden jälkeen paikallisessa yrittäjäjärjestössä Helsingissä pohdittiin, miten voitaisiin antaa uskoa yrittäjille ja miten yrittäjyyden arvostusta voitaisiin lisätä ja yrittämisen toimintaedellytyksiä parantaa. Kolme asiaa nostettiin esille:

 • Yrittäjän päivän vietto vuosittain
 • Yrittäjän päivän saaminen yleiseksi liputuspäiväksi
 • yrittäjäpatsaan pystyttäminen pääkaupunkiin keskeiselle paikalle.

Ensimmäistä Yrittäjän päivää vietettiin 5.9.1997. Se oli arvokas tilaisuus, jossa puhujina olivat pääministeri valtiovallan edustajana sekä yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat, yritysjohtajia kukin.

Kutsuvieraina olivat yrittäjäjärjestöjen keskeiset jäsenet, julkishallinnon korkea-arvoiset edustajat sekä kaupungin päättäjät, keskeiset elinkeinoelämän vaikuttajat sekä aktiivisesti yrittäjien yhteisiä etuja ajavia yrittäjiä.

Hankkeilla on ollut alusta saakka valtionhallinnon ja valtion ylimmän johdon vankka tuki.

5.9. vakiinnuttaminen Yrittäjän päiväksi 1998–2001

Yrittäjän päivän järjestivät edelleen vuosittain sen käynnistäjinä olleet yrittäjät. Ohjelma pidettiin arvokkaana. Puhujina oli merkittäviä ja tunnettuja yritysten, elinkeinoelämän ja julkishallinnon edustajia sekä tärkeä elinkeinoasioita hoitava ministeri.

Median kiinnostus oli alusta asti huomattava, ja näkyminen eri tiedotusvälineissä kasvoi jatkuvasti.

1997 perustettiin yrittäjävaltuuskunta, jonka jäseninä oli keskeisiä elinkeinoelämän vaikuttajia. Jäsenkunta kasvoi vähitellen käsittäen vuonna 2004 jo 50 henkilöä.

Yrittäjän Päivä -säätiön perustaminen vuonna 2002

Yrittäjän Päivä -säätiön (alunperin Yrittäjäpatsassäätiö) toiminnan tarkoituksena on yrittäjätoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden arvostuksen edistäminen.

Perustajina olivat kaikki valtakunnalliset yrittäjäjärjestöt. Valtuuskunta tuki säätiön toimintaa.

Yrittäjän päivän vuosittainen järjestäminen siirrettiin säätiölle.

Yrittäjäpatsashankkeen toteuttaminen 2002­–2006

Säätiön ensimmäisenä tehtävänä oli yrittäjäpatsaan aikaansaaminen. Helsingin kaupunki antoi tukensa hankkeelle ja osoitti tulevalle taideteokselle arvokkaan paikan kaupungin keskustasta.

Säätiö aloitti varojen keruun yrittäjiltä, yrityksiltä ja yrittäjäjärjestöiltä. Patsashanke toteutettiin täysin ilman valtion tai muun julkisen organisaation tukea.

Yrittäjäpatsas paljastettiin 5.9.2006 juhlallisin menoin. Pääministeri Matti Vanhanen toimi hankkeen suojelijana.

Patsashankkeen etenemistä kuvaava dokumentti esitettiin TV:ssä syksyllä 2007.

Vuodet 2004–

Vuodesta 2004 eteenpäin on säätiön toiminnan tavoitteena ollut Yrittäjän päivän tapahtumien vieminen yhä laajemmin sekä valtakunnalliselle että paikallistasolle.

Vuonna 2004 järjestettiin paikallistasolla kymmeniä tilaisuuksia. Siitä lähtien määrä on jatkuvasti kasvanut ja tilaisuudet saaneet yhä monipuolisempia muotoja.

Yrittäjien ja kuntien yhteiset juhlatilaisuudet 5.9. vuosittain:

 • Yrittäjän päivän pääjuhlan kuvaus suorana lähetyksenä internetin välityksellä paikallistason tilaisuuksiin.
 • Yrittäjien avoimet ovet toimitiloihinsa.
 • Yrittäjämessut paikallistasolla ympäri Suomea.
 • Yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kampanjat sekä valtakunnallisissa että paikallistason medioissa.
 • Yrittäjien toiminnan esittelyä sekä erilaisia tapahtumien järjestämisiä oppilaitoksissa ja muualla koulujen läheisyydessä.
 • Oppilaitosten opettajien ja oppilaiden vierailut yrityksissä.
 • Talouslehdet mukaan kirjoittamaan yrittäjyydestä ja yrityksistä 5.9. lähellä olevina päivinä.
 • Tapahtumia on alettu järjestää useampina päivinä ja Yrittäjän päivä on laajentunut yrittäjäviikoksi.

 

Siirry Yrittäjän päivän tapahtumien arkistoon tästä!