Yks, kaks toimimaan!

Yks, kaks toimimaan! -materiaali antaa tietoa yhteiskunnallisista teemoista. Se sopii osaksi eri oppiaineiden opettamista. Materiaali tuottaa ideoita jatkuvaan kannustavaan arviointiin, yhteisopettajuuteen sekä eri asiantuntijuuden ja koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden hyödyntämiseen. Opetusmateriaali tukee hyvin laaja-alaisen osaamisen teemoja, erityisesti monilukutaidon, työelämätaitojen ja yrittäjyyden sekä osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen tavoitteita.

Materiaali on rakennettu kolmen ydinteeman ympärille ja se pitää sisällään 22 toiminnallista tehtäväpakettia oppilaiden kanssa tehtäväksi. Yks, kaks toimimaan! -tehtävät on suunniteltu 5.-6.-luokkalaisille, mutta niitä voi hyödyntää myös muilla luokka-asteilla.

Materiaali on sähköinen: Yks, kaks toimimaan! Työkaluja yhteiskunnallisten teemojen opettamiseen

Opettajan tukimateriaali (pdf) on julkaistu sähköisessä muodossa ja painettuna. Julkaisussa on taustoja, teoriaa ja ohjeita opetusmateriaalin käyttöön. Tilaa painettu julkaisu.