4H-järjestön yrittäjyyskasvatus

4H:n kasvatustavoitteena on lapsen ja nuoren kasvu aktiiviseksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi. Perustan toiminnalle muodostavat 4H:n arvot Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. Toimintamenetelmänä on amerikkalaisen kasvatusfilosofin John Deweyn ajatuksiin perustuva Tekemällä oppiminen (Learning by doing).

4H-toiminta on kansalaiskasvatusta, jossa työelämävalmiuksilla ja yrittäjyyskasvatuksella on keskeinen asema. Yrittäjyyskasvatusta syventää David A. Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli.

4H on Suomen suurin valtakunnallinen nuorisojärjestö, jolla on 70 000 jäsentä. Käytännön nuorisotyötä tekevät yli 200 paikallista 4H-yhdistystä eri puolilla Suomea.

Kolme askelta työelämään

Kolme askelta työelämään -toimintamalli kertoo 4H:n toteuttamasta yrittäjyyskasvatuksesta. Se kertoo siitä, miten tuemme nuorten elämänhallintaan liittyvien taitojen kehittymistä sekä nuorten kasvua työelämään ja yrittäjyyteen. Kolme askelta työelämään -toimintamalli sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat ryhmätoiminta, koulutukset, työllistäminen ja nuorten yritykset.

1. 4H-kerhot ja TOP-tehtäväpankki

4H-kerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Yli 6-vuotiaille tarkoitettuja kerhoja on noin 2700 ympäri Suomen. 4H-kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti käytännön ja käden taitoja vapaaehtoisten ohjaajien johdolla. TOP-tehtäväpankki on ohjaajien ja kerholaisten tärkein työkalu.

2. Kurssit, koulutukset ja 4H-akatemia

Yli 13-vuotiaat nuoret osallistuvat paikallisten 4H- yhdistysten järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille, joissa he oppivat yleisiä työelämätaitoja. Lisäksi nuoria valmennetaan niihin käytännön töihin, joihin he ovat 4H:n kautta työllistymässä. 4H-akatemiasta nuoret saavat vinkkejä työelämään ja yrittäjyyteen.

3. 4H työpaikkana ja 4H-yritys

Yli 13-vuotiaat voivat työllistyä 4H-yhdistykseeen tai yhdistyksen välittämiin töihin. Yrittäjyydestä kiinnostunut nuori voi perustaa oman 4H-yrityksen. Tuekseen hän saa henkilökohtaisen yritysohjaajan.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tomi Alakoski, p. +358 40 501 5307
Nuorisotyön johtaja Marjaana Liukko p. +358 44 783 0301
Kehityspäällikkö Virpi Skippari, p. +358 44 783 0302
Kehityspäällikkö Hilkka Näse +358 44 783 0300

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@4h.fi
www.4h.fi