Opiskelijoille ja opettajille

Yrittäjän päivänä 5.9. tehdään yrittäjyyttä tutuksi. ”Laittakaa liput salkoon, avatkaa yrityksenne ovet, kutsukaa asiakkaita ja kumppaneita kylään, verkottukaa ja tehkää yritystänne ja yrittäjyyttänne tunnetuksi”, kannustaa Yrittäjän Päivä -säätiön hallituksen puheenjohtaja Riitta Antinmäki.

Hän kehottaa myös ottamaan yhteyttä paikallisiin yrittäjäjärjestöihin, muihin elinkeinoelämän toimijoihin ja osallistumaan, jos järjestöt tai kuntien elinkeinopalvelut järjestävät yrittäjäjuhlia tai muita yhteisiä tapahtumia.

Yrittäjän päivä tarjoaa hyvän tilaisuuden myös koulujen ja yritysten yhteistyölle. Yrittäjä voi antaa panoksensa vaikkapa pitämällä päivänavauksen läheisessä koulussa.


 

Tralla.fi vinkkejä, malleja ja materiaaleja

Tralla.fi on koonnut yhteistyössä kumppaneidensa kanssa vinkkejä, malleja ja materiaaleja, miten juhlistaa Yrittäjän päivää lasten ja nuorten kanssa päiväkodeissa tai oppilaitoksissa. Osa esimerkeistä soveltuu etänä toteutettavaksi.


 

TAT vinkkaa kouluille materiaaleja yrittäjyyskasvatukseen

Yrittäjän päivä on muistutus ja kunnianosoitus yrittäjien tekemälle työlle osana suomalaista yhteiskuntaa. Merkkipäivän tavoitteena on myös kannustaa nuoria yrittäjähenkisyyteen. Taloudellinen tiedotustoimisto TAT vinkkaa päivään sopivista materiaaleista.


 

YES-verkoston vinkkejä Yrittäjän päivän viettoon 

Yrittäjän päivän viikko on tilaisuus antaa lasten ja nuorten aloittaa uusi lukuvuosi yrittäjämäisesti yrittäjyyteen tutustumalla ja itse kokeilemalla. YES-verkosto tarjoaa materiaaleja, tukea ja verkostoja yrittäjyyskasvatukseen. Katso YESin vinkit Yrittäjän päivän viettoon! Mukana on myös etäopetukseen sopivaa materiaalia.


 

4H-järjestön yrittäjyyskasvatus

4H-TOP-yrittäjyyskasvatus yhdistää oman elämän hallinnassa tarvittavat käytännön ja käden taidot, yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kasvamisen sekä työelämävalmiuksien edistämisen. TOP on lyhenne sanoista tekemällä oppii parhaiten.


 

Aina kannattaa yrittää -kalvosarja

Suomen Yrittäjät on tehnyt Aina kannattaa yritttää -diaesityksen yrittäjille yrityksen ja koulun yhteistyön tueksi. Diat toimivat lisämateriaalina yrittäjän omalle yritystarinalle. Diat sopivat hyvin myös opettajien käyttöön oppitunneille.


 

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on itsearviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Mittariston avulla käyttäjä voi arvioida sekä kehittää omaa ja oppilaitoksensa yrittäjyyskasvatusta.


 

Yrittäjyysopetus

Suomen Yrittäjien verkkosivuille on kerätty ideoita ja vinkkejä yrittäjyyskasvatuksen totetuttamiseen.


 

NY Yrityskasvatuksen polku – opinto-ohjelmia alakoulusta yliopistoon

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa yrittäjyysasennetta, työelämävalmiuksia ja taloudenhallintaa tukevia opinto-ohjelmakokonaisuuksia 7–25-vuotiaille nuorille.


Nuorten kokemuksia yrittäjyydestä

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistuneet nuoret kertovat omista kokemuksistaan yrittäjänä olemisesta lukuvuoden ajan.


 


Yritys Hyvä –kilpailu avautuu vuosittain Yrittäjän päivänä

Yritys Hyvä on Kehittämiskeskus Opinkirjon lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jonka tavoitteena on innostaa yrittämään. Jokainen saa tilaa omille pohdinnoilleen ja mahdollisuuden kertoa, mitä yrittäminen ja yritteliäisyys juuri itselle merkitsevät. Kilpailussa saa rohkeasti ideoida, heitellä villejä ajatuksia ja käyttää mielikuvitusta!


 

Yks, kaks toimimaan! Työkaluja yhteiskunnallisten teemojen opettamiseen

Kehittämiskeskus Opinkirjon Yks, kaks toimimaan! -materiaali antaa tietoa yhteiskunnallisista teemoista. Se sopii osaksi eri oppiaineiden opettamista. Materiaali tuottaa ideoita jatkuvaan kannustavaan arviointiin, yhteisopettajuuteen sekä eri asiantuntijuuden ja koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden hyödyntämiseen